Korzyści przedsiębiorstwa:

 • automatyzacja procesu planowania
 • skrócenie czasu planowania i więcej czasu na przyjmowanie zleceń
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa pomyłek
 • możliwość przygotowania wariantów tras i wybór ostatecznego rozwiązania
 • zwiększenie efektywności obsługi klientów
 • satysfakcja klientów ze sprawniejszej obsługi
 • efektywniejsze wykorzystanie własnych lub zewnętrznych zasobów.

Korzyści w zakresie kosztów pracy biurowej:

 • zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztów zakupu, aktualizacji i serwisowania specjalistycznego oprogramowania optymalizacyjnego
 • zmniejszenie lub wyeliminowanie kosztów zakupu, aktualizacji, utrzymania i serwisowania sprzętu komputerowego o odpowiedniej mocy obliczeniowej dla tego typu zadań
 • zmniejszenie kosztów w zakresie pracy pracowników biura lub działu logistyki.

Korzyści w zakresie kosztów pracy i eksploatacji środków transportu:

 • zmniejszenie wydatków na paliwo
 • zmniejszenie liczby pokonywanych kilometrów
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych samochodów
 • zmniejszenie kosztów pracy lub poprawa efektywności pracy kierowców
 • efektywne wykorzystanie posiadanych środków transportu.

Korzyści w zakresie poprawy parametrów
ekonomicznych:

 • redukcja TCO – Total Cost of Ownership – całkowity koszt  posiadania
 • zwiększenie ROI – Return On Investment – zwrot z inwestycji 
 • racjonalizacja kosztów pozyskania i posiadania środków transportu - zakup, leasing, wynajem:
  - możliwość zmniejszenia liczby pojazdów wymaganych do realizacji zadań
  - lepsze wykorzystanie taboru poprzez zwiększenie wolumenu zadań.